Britas dėl kelių gramų hašišo Balyje sės į kalėjimą

Dėl kelių gramų hašišo buvęs britų karo reporteris Balyje sės į kalėjimą. Denpasaro teismas 55 metų buvusiam „Reuters” korespondentui Deividui Foksui (David Fox) skyrė septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Kadangi bus priskaičiuotas laikas, kurį D. Foksas praleido kardomajame kalinime, jis jau gegužę gali išvysti laisvę, informuoja agentūra AFP.

D. Foksas su palengvėjimu sutiko nuosprendį. Už narkotikus Indonezijoje neretai skiriamos drakoniškos bausmės. Kvaišalų gabentojams gresia net mirties bausmė. Tačiau prokuratūra atsižvelgė į tai, kad britas elgėsi mandagiai ir prisipažino. Ji pareikalavo vienerių metų realios laisvės atėmimo bausmės.

D. Foksas buvo suimta spalį, kai sulaikytas australų verslininkas apkaltino jį padėjus nusipirkti narkotikų. Teisme buvęs reporteris sakė, kad dėl potrauminio streso simptomų vartoja hašišą.

D. Foksas daugiau kaip 20 metų dirbo „Reuters” ir pranešinėjo apie ginkluotus konfliktus ir gamtos katastrofas iš tokių šalių, kaip Bosnija, Ruanda, Pakistanas, Afganistanas ir Irakas. Jau kelerius metus jis gyvena Indonezijos atostogų saloje Balyje.

 

British man David Fox verdict trial  in Bali over drug posession

UUT Haðiðas Indonezija Britas Kalëjimas  Britas dël keliø gramø haðiðo Balyje sës á kalëjimà. EPA-ELTA nuotr. Denpasaras, kovo 9 d. (ELTA). Dël keliø gramø haðiðo buvæs britø karo reporteris Balyje sës á kalëjimà. Denpasaro teismas 55 metø buvusiam „Reuters" korespondentui Deividui Foksui (David Fox) skyrë septyniø mënesiø laisvës atëmimo bausmæ. RS

UUT Haðiðas Indonezija Britas Kalëjimas  Britas dël keliø gramø haðiðo Balyje sës á kalëjimà. EPA-ELTA nuotr. Denpasaras, kovo 9 d. (ELTA). Dël keliø gramø haðiðo buvæs britø karo reporteris Balyje sës á kalëjimà. Denpasaro teismas 55 metø buvusiam „Reuters" korespondentui Deividui Foksui (David Fox) skyrë septyniø mënesiø laisvës atëmimo bausmæ. RS

Tau taip pat gali patikti Daugiau iš autoriaus