Kviečiama atkreipti dėmesį į itin pavojingą Lietuvai dalies žmonių reikalavimą

Buvęs Valstybės saugumo komiteto (VSK, rus. KGB) papulkininkis, baigęs VSK akademiją Maskvoje, buvęs Valstybės saugumo departamento (VSD) kontržvalgybos vadovas, aktyvus konservatorių bendruomenės atstovas Kastytis Braziulis kviečia atkreipti dėmesį į vieną itin pavojingą Lietuvai.

„Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną itin pavojingą Lietuvai dalies žmonių reikalavimą – „viską kas yra sukurta reikia nugriauti ir pradėti valstybę statyti iš naujo“. Šis reikalavimas yra itin pavojingas ir nusikalstamas. Kodėl?“, – klausia buvęs ir kviečia skaityti savo analizę „Reikalavimas versti valdžią – nusikalstamas“.

Analizėje iš karto pateikiamas atsakymas, kodėl.

„Todėl, kad įsivyrautų chaosas ir mes prarastume laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę“, – nurodo buvęs.

Jis taip pat savo teiginį pagrindžia keturiais punktais.

1. Valdžioje atsirastų žmonės, kurie nežinotų kaip valdyti valstybę. Jie sugriautų jau nusistovėjusias tvarkas, žmonių ir valstybės santykius. Žmonės negautų valstybei jiems teikiamų paslaugų. Valstybės institucijų veikla sutriktų;

2. Teisėsaugos struktūros nevykdytų savo funkcijų. Saugumo, specialiųjų tyrimų tarnybos, FNTT, policijos darbuotojai būtų išvaikyti, o į jų vietas priimti nauji, neturintys reikiamų žinių bei patirties dirbti šį darbą. Valstybėje įsivyrauti kriminalas, pradėtų siautėti nusikalstamos grupuotės;

3. Santykiai su Europos Sąjunga, NATO organizacija taip pat sutriktų. Jos atidžiai stebėtų Lietuvoje vykstančius procesus ir nuo pačių kenksmingiausių atsiribotų. Lietuva taptų pažeidžiama ir silpna. Jai didelį įtaką per savo agentus valstybės aparate, versle, žiniasklaidoje darytų Rusija;

4. Žmonių gyvenimo lygis kelis, o gal net keliasdešimt kartų nukristų žemyn. Prisimintume šiuos laikus, kuriuose dabar gyvename, kaip geriausius laikus per visą Lietuvos valstybės gyvavimo laiką.

„Taigi versti valdžios ir griauti valstybės negalima. Griežtai draudžiama. Ir yra labai gerai, kad mūsų baudžiamajame kodekse šios veikos yra aprašytos kaip itin pavojingos ir už jas griežtai yra baudžiama“, – informavo buvęs.

Remiantis aktyvaus konservatorių bendruomenės nario Kastyčio Braziulio teiginiais, taip išeina, kad Ukrainos prezidento Viktoro Janukovičiaus nuvertimas, pasitelkus taip vadinamų spalvotų revoliucijų technologijas, buvo nusikaltimas.

Tačiau buvusio komentaruose niekada nesimatė perversmo ir pačių perversmininkų Ukrainoje pasmerkimo.

Niekada neteko girdėti, kad buvęs būtų kaip nors pasmerkęs ir tabūną Lietuvos politikų, kurie labai aktyviai rėžė kalbas Kijeve, kviesdami padaryti maidaną visoje Ukrainoje.

Tad klausimas buvusiam – ar perversmas Ukrainoje buvo nusikaltimas, kurio pasekmes ukrainiečiai srebia iki šiol ir dar ilgai srėbs, ar tai buvo evoliucinis proveržis?

Neabejojame, buvęs tikrai į tokius klausimus neatsakys.

 

 

Tau taip pat gali patikti Daugiau iš autoriaus